2018-10-30 13:32 #0 av: Tant Grön

Tycker du det är fel att förmånsbeskatta brandmännen som hjälpte till frivilligt att släcka bränderna i somras? Här kan du skriva under och protestera: https://agera.skiftet.org/campaigns/formansbeskatta-inte-brandmannen?_ga=2.94533535.2011266502.1540902394-2083590136.1540902394